mgm老品牌网站登录

化学化工mgm老品牌网站登录 化学化工mgm老品牌网站登录
您所在的位置: 首页 >> 人才培养 >> 研究生教育 >> 学位点设置

硕士:

        化学一级学科

        化学工程与技术一级学科

        课程与教学论(化学、科学教育)方向

        药物分析学方向

    专业学位:

        材料与化工

        学科教学(化学)

         

博士:

        化学一级学科 

        

 

2019年9月更新

 mgm老品牌网站登录(游戏)股份有限公司